Sluit

Bestel je wisselstukken snel en eenvoudig op ons online portaal

Aanmelden
Logo Vertimac

Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.vertimac.com (hierna de “Website”) en het platform www.order.vertimac.com (hierna het “Platform”). Door de toegang tot en het gebruik van de Website en/of het Platform verklaart u zich als bezoeker uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

 

  1. Inhoud en aansprakelijkheid

De inhoud van de Website en het Platform zijn slechts informatief. Prijsaanduidingen zijn louter indicatief. Op geen enkel moment kan de bezoeker rechten ontlenen aan de inhoud van de Website of het Platform.

 

Vertimac neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de Website en het Platform. Hierbij maakt zij zoveel mogelijk gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Vertimac is hierbij gedeeltelijk afhankelijk van informatie die haar wordt aangereikt door derde partijen, waaronder haar leveranciers.  Vertimac stelt zich dan ook niet garant voor de juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid van de aangeboden informatie. Vertimac stelt zich evenmin garant voor de goede werking en beschikbaarheid van de Website en het Platform.

 

Indien u als bezoeker enige tekortkoming van de aangeboden informatie zou opmerken, kan u ons daar steeds op wijzen door contact met ons op te nemen via info@vertimac.com.   

 

Vertimac kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of het Platform, met inbegrip van schade te wijten aan de slechte werking van de Website of het Platform, of diens tijdelijke dan wel permanente onbeschikbaarheid.

 

Vertimac kan niet verplicht worden de informatie op de Website of het Platform up-to-date te houden en heeft steeds het recht om de Website of het Platform, zonder enige voorafgaande melding, offline te halen.

 

  1. Intellectuele eigendom

Vertimac behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op de Website of het Platform gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website of het Platform, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van Vertimac over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

 

Het gebruik van de Website of het Platform impliceert geen enkele overdracht van, of licentie op, intellectuele eigendomsrechten die Vertimac kan laten gelden op diens inhoud.

 

Eventuele verwijzingen naar handelsnamen of merken die toebehoren aan derde partijen zijn slechts bedoeld ter identificatie van de door ons aangeboden producten en/of diensten. Het gebruik van de Website of het Platform verleent u dan ook geen enkel recht op het gebruik van deze handelsnamen of merken.

 

 

  1. Wijzigingen

Vertimac behoudt zich het recht voor om de via de Website of het Platform aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer en de andere verklaringen, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan uitdrukkelijk melding te maken. Het behoort dan ook tot uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de op of via de Website of het Platform aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de andere verklaringen, gewijzigd is ten opzichte van eerdere bezoeken.

 

  1. Hyperlinks en verwijzing naar inhoud van derden

Eventuele hyperlinks naar andere websites houden geen bekrachtiging of aanbeveling in van de inhoud die daarop beschikbaar is. Eventuele hyperlinks worden de gebruiker louter ter informatie en voor zijn eigen gebruiksgemak aangeboden. Het gebruik ervan is voor eigen risico van de gebruiker.

 

Vertimac aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het raadplegen van deze externe websites, of uit het gebruik, de inhoud of beschikbaarheid ervan.

 

  1. Privacy

Vertimac hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Voor meer uitvoerige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u dan ook door naar onze Privacyverklaring en Cookieverklaring zoals gepubliceerd op onze Website en Platform.

 

  1.  Bevoegdheid en toepasselijk recht

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op uw gebruik van de Website en/of het Platform. In geval van een geschil dat ontstaat naar aanleiding van een bezoek aan of het gebruik van deze Website of het Platform, zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd, tenzij tussen u en Vertimac een specifieke overeenkomst is gesloten die zelf of via toepasselijke algemene voorwaarden een andere bevoegde rechtbank aanduidt.